انجمن های علمی دانشجویی وابسته به معاونت فرهنگی اجتماعی به منظور ایجاد نشاط علمی و تقویت آن در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت های جمعی و خود جوش پژوهشی و راهنمایی و مشارکت دانشجویان

مستعد در جهت بالندگی علمی و فرهنگی در حوزه ی تخصصی و متناسب با رشته تحصیلی تشکیل شده است.

اهداف تشکیل انجمن علمی – دانشجویی عبارت است از :


1. ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعداد ها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان

2.نهادمند ساختن فعالیت های فوق برنامه علمی پژوهشی دانشجویان

3.بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوند های دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی و اجرایی

4. تقویت اعتماد به نفس و ایجاد خودباوری مثبت در دانشجویان

5.افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان

6.ایجاد زمینه مناسب جهت کسب مهارت های فردی و اجتماعی و مسئولیت پذیری و شناخت از محیط های شغلی و پیش آگاهی اشتغال مناسب

7.شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقاء فضای علمی دانشگاه.

دانشجوی گرامی با توجه به مطالب بیان شده ، در صورت تمایل فرم ذیل را با دقت تکمیل نمایید

معاونت فرهنگی دانشجویی

مشخصات فردی :


نام : *
نام خانوادگی : *
نام پدر : *
شماره شناسنامه / ملی : *
محل صدور : *
رشته تحصیلی : *
گروه درسی : * گرایش : * مقطع : *
ورودی : * تلفن ثابت : شماره همراه : *
نشانی محل سکونت : *
پست الکترونیکی : * آدرس وبلاگ :
متقاضی عضویت در انجمن علمی دانشجویی رشته خود هستم. بلی | خیر
حوزه های علاقه مندی : *
پژوهش | آموزش | روابط عمومی | مستند سازی | سایت | اداری | مالی
سایر :
در صورتی که تمایل به همکاری با انجمن را دارید نوع فعالیت بیان شده در قسمت سایر را بیشتر توضیح دهید
سابقه فعالیت علمی - پژوهشی و یا اجرایی شما تا کنون :
کد امنیتی : 9 + 2

خواهشمند است هر نوع تغییر در نشانی یا مشخصات ثبت شده در این فرم را به انجمن مربوطه اطلاع دهیدانجمن علمی جهاد دانشگاهی مشهد
طراحی و اجرا : وب سلف